O nas
Sochy
Fontany
Objednavka
Keramika
Obrazy
Kresba
Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvorivej činnosti aj v rámci firmy BENCE PROFART konkrétne objednávky z rôznych oblastí výtvarného umenia.

  • zabezpečuje odborné a vedecké posúdenie výtvarných návrhov
  • spracuváva umelecké artefakty /realistickými, symbolickými, abstraktnými ,formovo - výrazovými prostriedkami/
  • zaručuje vysokú profesionálnu úroveň realizácie v rôznych klasických aj novodobých materiáloch / bronz, kameň, drevo, sklo, keramika, oceľ, plasty/ a v ich kombináciach, vrátane využitia počítačovej techniky, v rozmeroch podľa potreby a požiadaviek
  • navrhuje komplexné architektonické riešenie /bezprostredného aj širšieho okolia umeleckého artefaktu . v interiéri aj exteriéri

1. Pamätníky
Vrátane architektonického riešenia s okolím
2. Busty
Podobne ako pamätníky pre interiér a exteriér
3. Reliéfy
Portrétne, figurálne, dekoratívne
4. Plastika
parková a dekoratívna
5. Fontány
Klasické, kinetické, taktiež so zvukovými a svetelnými efektami
6. Kinetické objekty
Svojím pohybom vytvárajú variabilné kompozície a formy
7. Mozaiky
aj v kombinácii s vytrážou prípadne inými druhmi výtvarných diel (s fontánou, reliéfom apod.)
8. Interiéry
ako obradné siene, recepcie, bary a pod.
9. Sakrálne objekty
Kostolný mobiliár, sochy svätcov, osvetľovacie telesá a iné
10. Projekty náhrobkov
vrátane realizácie, originálne riešenie prispôsobené individualite zosnulého
11. Všeobecný design
osvetlovacie telesá, lavičky, ozdobné ploty, zábradlia, vlajkové stožiare, schodiská,kvetinové nádoby, ozdobné smetné nádoby do parku apod.
12. Keramika
Dekoratívna a úžitková
13. Firemné znaky
vlastné návrhy a riešenia, aj zhotovené podla vzoru, určené ako pútač pred budovu firmy, na fasádu, pri ceste, do interiéru prípadne do reprezentačného priestoru a pod.
14. Medaily a plakety
Jubilejné, firemné a pod.
15. Šperky
solitéry a komplety v kombinácii s polodrahokamami a drahými kameňmi
16. Miniatúry
z rôznych kovov, drahých kameňov, mušlí, drahého dreva, kostí, keramiky a iných materiálov
17. Upomienkové predmety
podľa požiadaviek na rôzne témy
18. Reštaurovanie
hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok, sôch a iných predmetov
19. Konzultačná činnosť
v oblasti syntézy architektúry a výtvarného umenia a pri projektovaní malieb a plastík ako súčasti exteriérov a interiérov
20. Pedagogická činnosť
v širokej oblasti výtvarného umenia a jeho syntézy s architektúrou.
BENCE PROFART STUDIO GALLERY okrem vlastnej tvorby ponúka možnosť individuálnej výučby sochárstva pre nevidiacich, kurzy výtvarného umenia pod vedením akademického sochára a kandidáta vied o umení ALEXANDRA BENCE


/viac o autoroch/

akad.soch.ALEXANDER BENCE Csc

narodený:*1949 (Bratislava)Slovakia

žije :V (SR) Bratislava


Štúdiá:
1970-1974 Stredná umeleckopriemyslová škola Bratislava,prof.L.Korkoš.
1974-1980 Akadémia umenia ZSSR Leningrad,odbor monumentálneho sochárstva,prof.M.K.Anikušin.
Po roku 1980 vedecká ašpirantúra na akadémii umenia,prof.I.A.Bartenev a pobyt v tvorivom ateliéri M.K.Anikušina.
1987 kandidát vied o umení.
Do roku 1988 prednášal na Akadémii a pôsobil,ako konzultant a poradca v otázkach syntézy architektúry a výtvarného umenia.
1975 založil v Leningrade prvú Umeleckú školu so zameraním na sochárstvo pre nevidomých.
1988 návrat na Slovensko.
1990 založil firmu BENCE PROFART za učelom ziskavania prostriedkov na školu pre nevidomých.

Tvorba:
komorné a monumentálne sochárstvo,interierová architektúra,všeobecný design,šperky,reštaurovanie,konzultačná a pedagogická činnosť.
Od roku 1974 individuálne a kolektívne výstavy doma a v zahraničí,(často s akad.soch.O.Benceovou).

Monumentálne projekty a realizácie:
Leningrad,Moskva,Irkutsk,Bratislava-Petrzalka,Brodzany.

Súkromné zbierky a súkromné galérie:
Japonsko,India,Mongolsko,Austrália,Spojené Arabské Emiráty,Senegal,Španielsko,Mexiko,Anglicko,Spojené Štáty
Americké,Bahrain,Brazília,Juhoafrická Republika,Švédsko,Fínsko.

Ceny:
Laureát NTTS.

akad.soch.Bence Oľga

narodená:*1950 (Irkutsk)Rusko

žije: V (SR) Bratislava


Štúdiá:
1974-1980 Akadémia umenia mesta Leningrad,odbor monumentálne sochárstvo,prof.M.K.Anikušin.Po absolvovaní pobyt v tvorivom atelieri M.K.Anikušina.
Od roku 1988 žije v Bratislave.

Tvorba:
komorné a monumentálne sochárstvo,grafika,maľba,kresba,pomníková a pamätníková tvorba.
(Leningrad,Moskva,Irkutsk,Brodzany)

Individuálne výstavy:
1986 - Moskva
1987 - Irkutsk
1998 - Japonsko
1999 - Bratislava

Od roku 1984 účasť na kolektívnych výstavách doma a v zahraničí:
Baku,Leningrad,Moskva,Japonsko..

Súkromné zbierky a súkromné galérie:
Francúzsko,Rakúsko,Nemecko,Rusko,Austrália,Japonsko,Spojené Štáty Americké,Švédsko,Veľká Británia,India.

soch.Bence Alexander junior

narodený:*1983(Sankt Peterburg)Rusko

žije: V (SR)Bratislava


Štúdium:
1998-2001 - Škola Úžitkového Výtvarníctva v Bratislave,SR
- obhajoba diplomovej práce
- názov: Metamorfózy

2005 - je pod dohľadom a vedením akademického sochára a
kandidáta vied o umení Bence Alexandra.

2006 -Ďalej je členom v združení nezávislých výtvarníkov v Bratislave.

Výstavy:
2002 - výstava perokresieb v Bratislave/bývali Hotel Forum/dnes Crowne Plaza.

2004 - výstava v dome kultúry a vedy Ruska:maľba,perokresba.

2007 - momentálne pracuje nad témou štipendialných prác.
Názvy:Makro svet.
Mikro svet.
Egypt 28.

-autor sa prevažne venuje:maľba,kresba,perokresba,socha.

Súkromné zbierky a súkromné galérie:
Rakúsko,Japonsko,Nemecko,Rusko,Taliansko,Kanada